Fotografier inngår ofte som en naturlig del av et arkiv, og kan derfor finnes spredt i mange arkiver rundt om i Arkivverket. I arkiv etter offentlige og private institusjoner som sykehus, skoler, fenglser etc. kan man ofte finne fotografier av bygningen - som for eksempel dette bildet fra EC Dahls fødestiftelse, som ligger i stiftelsens privatarkiv i Statsarkivet i Trondheim.

Arkivverket har også mottatt noen fotosamlinger etter fotografer, aviser etc. Les mer om foto i Arkivverket. I disse samlingene kan bilder av bygninger av og til være godt registrert. Statsarkivet i Stavanger har som eneste statsarkiv fylkesansvar for fotografier, og oppbevarer mange godt registrerte bilder av bygninger i Rogaland.

E.C Dahls fødeklinikk

E.C. Dahls stiftelse, Privatarkiv 225, boks E 5. Statsarkivet i Trondheim