Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Opent brev frå Noregs regent Christian Frederik, om riket si stilling og tilkomande regjeringsforfatning

Aabent Brev fra Norges Regent, Prinds Christian Frederik, angaaende Rigets nærværende Stilling og tilkommende Regjeringsforfatning. Regentskabet i Norge, Christiania den 19de Februar 1814.

Brevet kunngjer at folket er løyst frå eiden til kong Frederik 6. og manar til ikkje å samtykkje i å underkaste seg Sverige. I staden skal folk hevde og forsvare norsk sjølvstende. Christian Frederik erklærer at han som ”odelsbaaren til Norges Throne” er bestemt til å stå i spissen for det norske folket, og at han tek tittelen ”Rigets Regent”. Han kunngjer at ”Nationens valgte og oplyste Mænd” skal samlast i Eidsvoll den 10. april for å vedta ei regjeringsform som fullkomment og for bestandig kan tryggje folket sin fridom og staten sine behov

Brevet blei lese høgt frå preikestolen ved alle bededagsgudstenestene rundt i landet og ved alle militære val..