16. august 1807 gikk Storbritannia til angrep på Danmark.

Danskene hadde lite å stille opp med i kampen mot engelskmennene. Under en måned senere kapitulerte Danmark, og engelskmennene hadde oppnådd målet om kontroll over den danske flåten. For Frederik 6. og Danmark-Norge var Frankrike nå den naturlige alliansepartneren.

Storbritannia var Frankrikes steile motstander. Med den fransk-danske alliansen havnet Norge i krig med Storbritannia. Dette skulle få dramatiske konsekvenser for Norge, som mistet en av sine viktigste handelspartnere, samtidig som livsviktige kornleveranser fra Danmark ble blokkert. Sult og nød skulle sette sitt preg på befolkningen i lange perioder.

Slaget om København i 1807

2. september 1807 innledet Storbritannia angrepet mot København. Maleriet viser Københavns domkirke, Vår Frues Kirke, i brann under angrepet. Etter tre døgns terrorbombing kapitulerte Danmark, og engelskmennene kunne seile av gårde med store deler av den danske flåte. Fargelagt kobberstikk av G.L. Lahde etter akvarell av C.W. Eckersberg. (Københavns Bymuseum.).