Carl Johan, Christian Frederik og Frederik 6. handlet ut fra ulike interesser i spillet om Norge.

Carl Johan, Sveriges nye kronprins, hadde som hovedmål å innlemme Norge i det svenske riket. Dette var en mulighet til å gjenopprette Sveriges makt etter at Finland gikk tapt til Russland i 1809. Han søkte derfor alliansepartnere blant Danmark-Norges og Frankrikes motstandere. Napoleonskrigen førte på denne måten til at Norden ble delt i to blokker.

Alt i 1812 hadde Carl Johan inngått en avtale om Norge med den russiske tsaren, og året etter ga Storbritannia sin tilslutning til den. Sverige skulle stille tropper til rådighet i kampen mot Napoleon og ble lovet Norge som belønning for krigsinnsatsen.

Christian Frederik kjempet for Norges interesser i stormaktsspillet. Han så hvor uheldig konflikten med Storbritannia var for befolkningen i Norge og gjorde flere forsøk på å overtale Frederik 6. til å bryte med Napoleon og slutte fred med Storbritannia. En åpen krig med Sverige ville få skjebnesvangre konsekvenser for den hardt prøvde befolkningen i Norge, og måtte unngås i det lengste. 

Frederik 6. tviholdt på alliansen med Frankrike krigen igjennom og hadde klokkertro på Napoleons seier. Han fryktet at et brudd med Frankrike ville føre til landavståelser i de sørlige delene av dobbeltmonarkiet. Med Napoleon på sin side hadde han blitt lovet at så lenge Napoleon ”havde Magt og Armé” skulle ikke ”en eneste Tomme Land” av det dansk-norske riket gå tapt.

Carl Johan

Carl Johan, sakførersønnen fra Pau i Frankrike som endte som konge av Norge og Sverige. Bildet viser Carl Johan som kronprins i 1814. Oljemaleriet er malt av Carl Henrik von Sivers i 1819. Det er en kopi etter original fra 1814 av Per Krafft d.y. (Nationalmuseum, Stockholm, deponert i den svenske ambassadørresidensen i Oslo.).