Norge, en brikke i et stormaktsspill

Hvorfor hadde Frederik 6. havnet i krig med Sverige?

Danmark-Norge måtte manøvrere i et storpolitisk landskap hvor taktikk og maktkamp mellom stormaktene fikk avgjørende betydning. I denne sammenheng hadde Frederik 6. og Christian Frederik tildels motstridende oppfatninger av hvordan kortene skulle spilles.

Frederik 6.

Frederik 6. (1768-1839) ble den siste dansk-norske unionskongen. Portrettet er malt av F.C. Grøger i 1808. (Original i Rosenborg slott.)
.