I Christiania ventet Christian Frederik spent på at Brock skulle komme tilbake med svar på juledagsbrevet.

Like over nyttår hadde han mottatt kongens ordre fra midten av desember om å gå til angrep mot Sverige når våpenstillstanden løp ut. Christian Frederik hadde umiddelbart satt i gang militære forberedelser. Men i stedet for en angrepsordre kom det 16. januar illevarslende nyheter fra Danmark. Hans venn, premierløytnant Falsen, fortalte i et brev fra hovedkvarteret på Fyn datert 7. januar, at Bourke nettopp hadde reist til Kiel. Trolig hadde han fullmakt til å avstå Norge, ”om Fienden dermed kan skaffes bort”. Kongen var nå mer død enn levende. Oppfordringen til Christian Frederik var klar: ”Norges Skiebne staaer i Deres Højheds Haand”.

Dagen etter informerte Christian Frederik landets høyeste militære og sivile embetsmenn om at Carl Johans krav ble større for hver dag. Muligens ville ikke Frederik 6. kunne stå i mot kravene. Men, understreket Christian Frederik, han selv hadde tillit til at nordmennene ville sørge for ”at hiin Erobrer ei skal vinde Norge i Danmark”.

Brock lot fortsatt vente på seg. Men om kvelden 24. januar kom det bud fra hovedkvarteret med melding om at Norge var avstått til kongen av Sverige ved freden i Kiel. Kongen befalte at Christian Frederik skulle reise til Danmark så snart han hadde utnevnt kommissærer til å overlevere festningene til svenskene. Christian Frederik var både sint og forvirret, men sto fast på sitt standpunkt om å forsvare Norge. Først 7. februar nådde Brock ham i Trondheim med budskapet fra kongen om at han så med velvilje på planen om en reisning i Norge.

Den 24. januar 1814 sluttet Christian Frederik reelt sett som Frederik 6.s stattholder. Nå var han i stedet blitt opprører, og som opprørsleder måtte han skaffe seg et helt annet maktgrunnlag.

Christian Frederiks dagbøker

Christian Frederiks dagbok, skrevet på fransk, er en viktig kilde til historien om 1814. Dagboka begynner 16. januar 1814, samme dag som Christian Frederik mottok Falsens brev fra Fyn. Åpningen lyder: ”I dag begynte den mest kritiske tid for Norge, eller rettere sagt: vi fikk rede på den kritiske situasjon Danmark er sunket ned i, og som også truer med å oppsluke oss.” (Christian Frederik RA/EA-5938/F/Fc/L0215/001.).