I november 1813 drev stormaktenes styrker Napoleons hær vestover mot Frankrike. Frederik 6. var politisk helt isolert. Nå grep Østerrike, Preussen og Storbritannia inn for å forsøke å redde det dansk-norske dobbeltmonarkiet.

I slutten av november ble den østerrikske diplomaten Bombelles sendt til København. Etter forhandlinger måtte Frederik 6. akseptere at Trondheim stift, dvs. norsk område fra Trøndelag og nordover, skulle avstås til Sverige. Han godtok også å bryte med Napoleon og slutte seg til de allierte. Da kongen antydet for Bombelles at trønderne ville gjøre opprør, var ikke Bombelles reaksjon avvisende. Stormaktene begynte å bli lei Carl Johan.

Den svenske kronprinsen var på sin side fast bestemt på å sikre seg Norge så fort som mulig. Med tsarens ja, men mot de andre alliertes vilje, rykket han raskt inn i Holstein med en overmektig hær. I løpet av få dager var styrkene nådd langt inn i Slesvig, og de danske forsvarerne måtte trekke seg tilbake. Frederik 6., som hadde trodd at freden var sikret ved Bombelles’ megling, samlet den danske hæren på Fyn, mens Carl Johan opprettet sitt hovedkvarter på slottet i Kiel. Her gikk Carl Johan 15. desember etter press fra stormaktene med på våpenhvile i to uker. Den ble senere ble forlenget til 5. januar.

Den danske forhandleren Bourke kom lille julaften sammen med Bombelles til Kiel. Carl Johan avviste det østerrikske meglingsforslaget. Han ville ha mer. Bourke fikk to alternativer som grunnlag for forhandlinger. Etter det første skulle Danmark i prinsippet godkjenne Norges forening med Sverige, og Trondheim stift og festningene Fredriksten og Kongsvinger skulle avstås straks. Etter det andre alternativet skulle hele Norge avstås omgående, mens Danmark skulle få svensk Pommern og en million riksdaler. Fantes det noen mulighet til å hindre at Carl Johan sikret seg Norge?

Kiel ca. 1800.

Kiel sett fra nord omkring 1800. I 1813 – 1814 hadde Kiel ca. 9000 innbyggere, men var okkupert av 8000 tyske, svenske og russiske soldater. Kieltraktaten ble underskrevet i huset med to trappegavler foran kirken. Det ble ødelagt sammen med størsteparten av det gamle bysentrum i 1944. (Prospekt tegnet av C.F.J. Bünzow. Original i Stadt- und Schiffartsmuseum Kiel.).