Desember 1813 og januar 1814 var de siste – og de mest avgjørende – månedene for Christian Frederik som norsk stattholder.

Utover høsten hadde han forstått at Norge kunne gå tapt til Sverige fordi Frederik 6. nektet å bryte med Napoleon og slutte seg til de andre stormaktene. Nå modnet planen hans om å forsøke å hindre det. Da Frederik 6. i januar 1814 til slutt måtte oppgi Norge, var Christian Frederik beredt til å stille seg i spissen for en reisning mot Kielfreden.

Det dansk-norske riksvåpenet fram til 1814.

Det dansk-norske riksvåpenet fram til 1814 var et symbol både for staten, for kongen selv og for Christian Frederik som arveprins. I de to øverste feltene står Danmarks og Norges våpen. (Original i Rigsarkivet, København.)
.