Christian Frederik la ut på sin første reise kort tid etter innsettelsen.

Via Moss og Fredrikstad gikk turen til Halden. Her tok han inn hos Carsten Tank på Rød herregård. Dagene i Halden ble fylt med festligheter og skåler for Christian Frederik, hans forgjenger Christian August, for gamle Norge og for Danmark. Et viktig innslag var besøk ved militære og patriotiske minnesmerker. Foruten Fredriksten festning var han på Prestebakke og andre åsteder for militære bedrifter under krigen 1807—1808. Turen gikk så videre til Kongsvinger, Hamar og Eidsvoll.

Carsten Tank og flere andre av de ledende storhandelsmennene på Østlandet hadde i 1809 uttrykt støtte for en svensk-norsk statsdannelse. Under besøket i Halden ble det demonstrativt framhevet at fortiden skulle være glemt. En av de fremste i handelspatrisiatet var vunnet over for Christian Frederiks sak. Carsten Tank ble en av stattholderens medarbeidere og fortrolige.

Men Christian Frederik var ikke bare opptatt av å vinne stormennene. Han benyttet også anledningen til å påvirke folkestemningen. I Halden ble minnet om den svært populære Christian August utnyttet for alt det var verdt.

I løpet av sommeren og høsten 1813 foretok Christian Frederik flere kortere reiser til Eidsvoll og grensetraktene mot Sverige. I august dro han ut på sin lengste reise, langs kysten til Kristiansand. Høydepunktet var oppholdet i Kristiansand med festligheter, taler og patriotiske bidrag. Igjen var formålet både å vinne elitene og å påvirke folkestemningen. Av stormennene som han møtte, var det bare grev Herman Wedel Jarlsberg som forble reservert.

Halden med Rød herregård, 1800

Den engelske maleren John William Edy (1760—1820) var i Norge sommeren 1800. På reisen utførte han flere tegninger og malerier. På maleriet av Fredrikshald ser man Rød herregård til venstre. Her var en eldre barokkhage. I Carsten Tanks tid ble det i tillegg anlagt en engelsk landskapshage. (Trykt i ”Boydell’s picturesque scenery of Norway”. Hentet fra Wikipedia commons.).