Christian Frederik var ingen gjennomsnittlig stattholder.

Chrstian Frederik, stattholder i Norge

Christian Frederik malt av J.L. Lund i 1813, umiddelbart før han ble sendt til Norge som stattholder. På bordet ligger saker med tilknytning til Norge: en marmorbit, en primstav, en utgave av Edda og statuttene til det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Original i Eidsvoll 1814.


Han var bare 26 år, tronfølger og Frederik 6.s fetter. Kongen hadde gitt ham en instruks med videre fullmakter enn noen tidligere norsk stattholder. Han hadde tidens beste utdannelse, var intelligent og kunnskapsrik, flittig og arbeidsom. Dessuten var han vakker og veltalende. Men han hadde også svake sider: hang til fornøyelser og nytelse var to av dem. Da han ble utnevnt til stattholder, hadde han ennå ikke hatt noen embetsstilling, og han manglet politisk erfaring. Men han hadde lengtet etter at kongen skulle bruke ham til noe nyttig.

Christian Frederik hadde aldri vært i Norge, men var likevel sterkt opptatt av alt som var norsk. Fordi han var interessert i mineralogi, hadde han kommet i kontakt med norske vitenskapsmenn og bergverksfolk. Han var også en varm tilhenger av det nye norske universitetet i Christiania. Men det var vennskapet med Carsten Anker, eieren av Eidsvoll jernverk, som hadde hatt størst betydning for Christian Frederiks forhold til Norge. Anker hadde vært bosatt i København til 1811, og både da og senere hadde de to delt mange tanker om hva prinsen kunne utrette i Ankers fødeland..