Som kommanderende general holdt prinsen en stab på omkring ti offiserer.

De fleste hadde han valgt selv, men noen overtok han fra staben til Frederik av Hessen. Flertallet var født i Norge, deriblant lederen, oberstløytnant Hans Henrik Rode, og overadjutanten, Ludvig Frederik Brock. Brock var den i staben som sto Christian Frederik nærmest.

Stattholderens sekretariat hadde ansvar for behandling av alle slags sivile saker. Det ble ledet av den danskfødte Carl Henrik von Holten, assistert av en gruppe på rundt fem fullmektiger og kopister. Bemanningen var omtrent den samme som i Regjeringskommisjonens tid. Christian Frederik forsto raskt at han trengte flere fagfolk på spesielle områder. Han ba om å få sendt opp et medlem av Finanskollegiet fra København, senere dessuten en erfaren jurist og en diplomat.  Men Frederik 6. sa nei.

Carl Henrik von Holten, leder av stattholderens sekretariat.

Etter en karriere i Vestindia ble Carl Henrik von Holten (f. 1775) utnevnt til sekretær for stattholderen i 1810. Han fikk kontor og bosted i Kommandantboligen på Akershus. Her ledet han stattholdersekretariatet, senere statsrådssekretariatet, fram til høsten 1814, da han reiste tilbake til Danmark. (Af en gammel Hofmands Mindeblade, København 1916)..