I de åtte månedene fra slutten av mai 1813 til slutten av januar 1814 var Christian Frederik, tronfølgeren i Danmark-Norge, norsk stattholder og kommanderende general. Erfaringene fra disse månedene var avgjørende for at han valgte Norge da nyheten om freden i Kiel 14. januar 1814 nådde ham.

Hver måned i resten av 2013 skal vi følge Christian Frederik og presentere viktige oppgaver og utfordringer han sto overfor.

Prins Christian Fredrik av Danmark-Norge

Christian Frederik malt av J.L. Lund i 1813, umiddelbart før han ble sendt til Norge som stattholder. Original i Eidsvoll 1814.