Forvalteren ved Eidsvoll verk, Herman Arnesen var helt sentral for den praktiske avviklingen av riksforsamlingen på Eidsvoll. Den 26. august 1814 undertegnet han regnskapet og noterte samme sted beløpet fra en lokal auksjon den 18. juni over det som var til overs etter riksforsamlingen.

I regnskapet finner du oversikt over innkjøp av mat og drikke til eidsvollsmennene. Se selv på innkjøpene!

Blant regnskapsdokumentene finnes et ekstrakt med navnene på vertene til de fleste eidsvollsmennene. Supplert med informasjon fra andre kilder vet vi nå hvor så godt som alle eidsvollsmennene bodde.

Kart over representantenes bosteder

Kart over representantenes bosteder

Nærmere informasjon om kartet, bostedene og regnskapene finner du i artikkelen Riksforsamlingen praktisk talt i boken Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814. Se lenke i høyre marg.