På landet holdt hvert prestegjeld valgmannsvalg i kirkene. Deretter møttes valgmennene innen hvert (fylke) til en egen samling, der de valgte representanter til Eidsvoll seg imellom. Blant prestegjeld med mer enn én menighet (sogn), holdt man noen steder flere valgmannsvalg.  

Smålenenes amt (Østfold)

Representantvalget

Amtet 21.03.1814 Original (138) Trykket (16)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Aremark 04.03.1814 (140) (48)
Askim 25.02.1814 (141) (49)
Berg 25.02.1814 (142) (50)
Borge og Torsnes 25.02.1814 (143) (51)
Eidsberg 04.03.1814 (145) (52)
Glemmen 25.02.1814 (146) (53)
Hobøl 04.03.1814 (149) (54)
Hvaler 25.02.1814 (150) (55)
Idd 25.02.1814 (152) (56)
Moss landdistrikt 25.02.1814 (153) (57)
Onsøy 25.02.1814 (157) (58)
Råde 25.02.1814 (159) (59)
Rakkestad 04.03.1814 (160) (60)
Rygge 23.02.1814 (161) (61)
Rødenes 25.02.1814 (163) (62)
Skiptvet 25.02.1814 (164) (63)
Skjeberg 25.02.1814 (165) (64)
Spydeberg 04.03.1814 (166) (65)
Tune 25.02.1814 (167) (66)
Trøgstad 25.02.1814 (168) (67)
Våler 04.03.1814 (169) (68)

Akershus Amt

Representantvalget

Akershus amt Amtet 17.03.1814 Original (172) Trykket (1)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Aker 25.02.1814 (173) (69)
Asker 25.02.1814 (175) (70)
Eidsvoll 25.02.1814 (178) (71)
Enebakk 25.02.1814 (180) (72)
Fet 25.02.1814 (183) (73)
Gjerdrum 25.02.1814 (185) (74)
Hurdal 25.02.1814 (186) (75)
Høland 04.03.1814 (188) (76)
Kråkstad 25.02.1814 (190) (77)
Nannestad 04.03.1814 (192) (78)
Nittedal 25.02.1814 (194) (79)
Nes 25.02.1814 (196) (80)
Nesodden 25.02.1814 (199) (81)
Oslo Hospital 25.02.1814 (200) (82)
Skedsmo 25.02.1814 (202) (83)
Sørum 25.02.1814 (204) (84)
Ullensaker 25.02.1814 (206) (85)
Aurskog 25.02.1814 (208) (86)
Vestby 25.02.1814 (210) (87)
Ås 25.02.1814 (212) (88)

Hedemarken Amt

Representantvalget

Hedemarkens amt Amtet 15.03.1814 Original (215) Trykket (5)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Åmot 04.03.1814 (218) (89)
Elverum 25.02.1814 (219) (90)
Grue 25.02.1814 (221) (91)
Hof 25.02.1814 (223) (92)
Kvikne 04.03.1814 (225) (93)
Løten 25.02.1814 (226) (94)
Nes 27.02.1814 (228) (??)
  05.03.1814 (229) (??)
Nord-Odal (Strøm) 25.02.1814 (230) (95)
Sør-Odal (Sand) 25.02.1814 (231) (96)
Rendalen 04.03.1814 (232) (97)
Ringsaker 25.02.1814 (234) (98)
Romedal 25.02.1814 (237) (99)
Stange 25.02.1814 (238) (100)
Tolga 04.03.1814 (240) (101)
Trysil 25.02.1814 (242) (102)
Tynset 04.03.1814 (243) (103)
Vang 25.02.1814 (246) (???)
Vinger 25.02.1814 (247) (???)

Kristians amt (Oppland)

Representantvalget

Kristians amt (Oppland) Amtet 14.03.1814 Representantvalg Original (249) Trykket  (7)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Biri 04.03.1814 (251) (???)
Fåberg 25.02.1814 (254) (107)
Fron 04.03.1814 (256) (108)
Gausdal 25.02.1814 (259) (109)
Gran 25.02.1814 (262) (110)
Jevnaker 25.02.1814 (264) (111)
Land 04.03.1814 (267) (112)
Lesja 04.03.1814 (271) (113)
Lom 04.03.1814 (273) (114)
Nord-Aurdal 04.03.1814 (275) (115)
Ringebu 25.02.1814 (278) (116)
Slidre 04.03.1814 (281) (117)
Sør-Aurdal 04.03.1814 (284) (118)
Toten 04.03.1814 (287) (119)
Vang 25.02.1814 (290) (???)
Vardal 04.03.1814 (293) (120)
Vågå 04.03.1814 (296) (121)
Øyer 04.03.1814 (299) (122)

Buskerud amt

Representantvalget

Buskeruds amt Amtet 30.03.1814 Representantvalg Original (303) Trykket (3)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original  Trykket
Ål 04.03.1814 (305) (123)
Eiker (Haug med Bakke) 04.03.1814 (308) (124)
Flesberg og Svenne 04.03.1814 (310) (125)
Flesberg / Lyngdal 25.03.1814 (312) (125)
Hole 25.02.1814 (314) (127)
Hurum 04.03.1814 (316) (128)
Lier 25.02.1814 (320) (129)
Modum 25.02.1814 (324) (130)
Nes 04.03.1814 (326) (???)
Norderhov 25.02.1814 (329) (131)
Rollag 04.03.1814 (333) (132)
Røyken 25.02.1814 (335) (133)
Sandsvær (Efteløt) 04.03.1814 (339) (134)
Sigdal 25.02.1814 (342) (135)

Jarlsberg grevskap (Vestfold)

Representantvalget

Grevskapet 14.03.1814 Original (3) Trykket (6)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Tanskript
Andebu 04.03.1814  (6) (136) 
Borre og Nykirke 04.03.1814  (7) (137) 
Botne, Holmestrand og Hillestad 03.03.1814  (8) (138) 
Hof 25.02.1814  (9) (139) 
Hurum / Strømmen 04.03.1814  (10) (128) / (140)
Lardal 04.03.1814  (14) (141)
Nøtterøy 04.03.1814  (16) (142)
Ramnes 04.03.1814  (17) (143)
Sande 25.02.1814  (19) (144)
Sem, Slagen og Vallø Saltverk 04.03.1814  (20) (145)
Skoger 05.03.1814  (22) (146)
Stokke 04.03.1814  (24) (147)
Våle 25.02.1814  (26) (148)

Larvik grevskap (Vestfold)

Representantvalget

Larvik grevskap (Vestfold) Grevskapet 10.03.1814 Original (28) Trykket (8)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Brunlanes 25.02.1814  (30) (149)
Hedrum 04.03.1814  (32) (150)
Sandar (Sandeherred) 25.02.1814  (34) (151)
Tjølling 25.02.1814 (36) (152)

Bratsberg Amt

Representantvalget

Bratsberg amt (Telemark) Amtet 23.03.1814 Original (38) Trykket (2)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Bamble og Langesund 04.03.1814  (40)  (153)
15.03.1814  (41)  (154)
Drangedal 04.03.1814  (42)  (155)
Eidanger 04.03.1814  (44)  (156)
Gjerpen 11.03.1814  (46)  (157)
Heddal (Hitterdal) 04.03.1814  (48)  (158)
Hjartdal 18.03.1814  (50)  (159)
Holla 04.03.1814  (52)  (160)
Kviteseid 18.03.1814  (55)  (161)
Lårdal 1814.03.20  (57)  (162)
Mo 18.03.1814  (59)  (163)
Fyresdal (Moland) ??.03.1814  (61)  (164)
Nissedal 18.03.1814  (62)  (165)
Sannidal 20.03.1814  (64)  (166)
Sauherad (Saude) 04.03.1814  (66)  (167)
Seljord 18.03.1814  (67)  (168)
Solum 04.03.1814  (69)  (169)
Tinn 18.03.1814  (70)  (170)
Vinje 18.03.1814  (72)  (171)

Nedenes Amt

Representantvalget

Nedenes amt (Aust-Agder) Amtet 14.03.1814 Original (75) Trykket (11)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Birkenes 11.03.1814  (77)  (172)
Dypvåg 11.03.1814  (79)  (173)
Flosta 13.03.1814  (80)  (174)
Gjerstad 11.03.1814  (82)   (175)
Holt 11.03.1814  (85)  (176)
Hommedal (Landvik og Eide) 12.03.1814  (88)  (177)
Vestre Moland og Høvåg 11.03.1814  (91)  (178)
Østre Moland og Tromøy 11.03.1814  (94)  (179)
Søndeled 11.03.1814  (97)  (180)
Øyestad, Fjære og Froland 11.03.1814  (99)  (181)

Råbyggelagets amt (Aust-Agder)

Representantvalget

Råbyggelagets amt (Aust-Agder) Amtet 23.03.1814 Original  (103) Trykket (15)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Åmli, Mykland, Gjøvdal og Tovdal 11.03.1814 (106)  (182)
Åseral 11.03.1814 (108)  (183)
Bygland 11.03.1814 (110)  (184)
Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal 11.03.1814 (111)  (185)
Herefoss 19.03.1814 (115)  (186)
Valle, Hyllestad og Bykle 18.03.1814 (117)  (187)

Mandals amt (Vest-Agder)

Representantvalget

Mandals amt (Vest-Agder) Amtet 19.03.1814 Original (120) Trykket (10)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Finsland 11.03.1814 (124)  (188)
Holum, Øyslebø og Laudal 11.03.1814 (126)  (189)
Mandal / Halse 11.03.1814 (128)  (190)
Mandal / Hartmark 13.03.1814 (130)  (191)
Oddernes 11.03.1814 (132)  (192)
Søgne ??.03.1814 (133)  (193)
Søgne / Greipstad ??.03.1814 (135)  (194)
Tveit 11.03.1814 (136)  (195)
Audnedal / Valle 11.03.1814 (137)  (196)
Audnedal / Konsmo 11.03.1814 (139)  (197)
Audnedal / Spangereid 11.03.1814 (140)  (198)
Audnedal / Vigmostad 11.03.1814 (141)  (199)
Øvrebø ??.03.1814 (143)  (200)
Øvrebø / Hægeland ??.03.1814 (144)  (201)
Øvrebø / Vennesla ??.03.1814 (146)  (202)

Lister amt (Vest-Agder)

Representantvalget

Lister amt (Vest-Agder) Amtet 16.03.1814 Original (148) Trykket (9)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Bakke 11.03.1814 (151)  (203)
Bakke / Gyland 11.03.1814 (154)  (204)
Bakke / Tonstad 11.03.1814 (157)  (205)
Bjelland 11.03.1814 (160)  (206)
Bjelland / Grindheim 11.03.1814 (163)  (207)
Hidra 11.03.1814 (166)  (208)
Lyngdal / Å 11.03.1814 (169)  (209)
Lyngdal / Austad 11.03.1814 (172)  (210)
Lyngdal / Kvås 11.03.1814 (175)  (211)
Nedre Kvinesdal / Liknes og Feda 11.03.1814 (178)  (212)
Øvre Kvinesdal / Hægebostad, Eiken og Fjotland 11.03.1814 (180)  (213)
Vanse 11.03.1814 (183)  (214)
Vanse / Farsund 11.03.1814 (186)  (215)
Vanse / Herad 11.03.1814 (189)  (216)
Vanse / Spind 11.03.1814 (192)  (217)

Stavanger amt (Rogaland)

Representantvalget

Stavanger amt (Rogaland) Amtet 24.03.1814 Original (196) Trykket (17)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Stavanger / Hetland (Frue) 18.03.1814 (200)  (218)
Stavanger / Randaberg 18.03.1814 (201)  (219)
Avaldsnes 18.03.1814 (202)  (???)
Bakke 11.03.1814 (206)  (???)
Bakke / Tonstad 11.03.1814 (208)  (???)
Egersund / Ladestedet 11.03.1814 (210)  (221)
Egersund / Ogna 18.03.1814 (212)  (222)
Finnøy 18.03.1814 (214)  (223)
Finnøy / Talgje 18.03.1814 (216)  (224)
Hå / Nærem, Bø og Varhaug 18.03.1814 (218)  (225)
Håland (Sola) 18.03.1814 (219)  (226)
Helleland 18.03.1814 (221)  (227)
Helleland / Heskestad 18.03.1814 (223)  (228)
Helleland / Bjerkreim 11.03.1814 (225)  (229)
Hjelmeland 18.03.1814 (227)  (230)
Høyland 18.03.1814 (229)  (231)
Jelsa 18.03.1814 (231)  (232)
Klepp / Klepp, Bore og Orre 18.03.1814 (233)  (233)
Lye / Time 18.03.1814 (234)  (234)
Lye / Gjesdal 18.03.1814 (235)  (235)
Nedstrand ??.03.1814 (236)  (236)
Rennesøy / Hausken, Sørbø, Askø, Utstein kl, Kvits 18.03.1814 (238)  (237)
Skjold 18.03.1814 (239)  (238)
Skjold / Tysvær 18.03.1814 (241)  (239)
Skjold / Vats 18.03.1814 (242)  (240)
Skudenes / Falnes 18.03.1814 (243)  (241)
Skudenes / Åkra 18.03.1814 (245)  (242)
Skudenes / Bokn 18.03.1814 (247)  (243)
Skudenes / Ferkingstad 18.03.1814 (249)  (244)
Sokndal 18.03.1814 (251)  (245)
Strand 18.03.1814 (252)  (246)
Strand / Høle 20.03.1814 (254)  (247)
Suldal / Suldal, Sauda og Røldal 18.03.1814 (256)  (248)
Torvastad 18.03.1814 (258)  (249)
Vikedal / Vikedal, Sandeid og Imsland 18.03.1814 (260)  (250)

Søndre Bergenhus amt (Hordaland)

Representantvalget

Søndre Bergenhus amt (Hordaland) Amtet 28.03.1814 Original (262) Trykket (18)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Årstad (St. Jørgens Hospital) 11.03.1814 (265)  (251)
Askøy 11.03.1814 (266)  (252)
  11.03.1814 (268)  
Etne 18.03.1814 (269)  (253)
Fana 11.03.1814 (271)  (254)
Finnås 18.03.1814 (273)  (255)
Fjelberg 18.03.1814 (275)  (256)
Granvin (Ulvik) 18.03.1814 (277)  (257)
Hamre 11.03.1814 (279)  (258)
Haus / Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde og Stamnes 13.03.1814 (281)  (260)
Hosanger 11.03.1814 (283)  (261)
Kinsarvik 15.03.1814 (284)  (262)
Kvinnherad 18.03.1814 (286)  (263)
Lindaas 18.03.1814 (289)  (264)
Manger 18.03.1814 (291)  (265)
Os 18.03.1814 (293)  (266)
Skånevik 18.03.1814 (294)  (267)
Stord 18.03.1814 (296)  (268)
Strandebarm 18.03.1814 (298)  (269)
Sund 18.03.1814 (300)  (270)
Tysnes 18.03.1814 (302)  (271)
Vikøy (Kvam) 18.03.1814 (303)  (272)
Voss 11.03.1814 (305)  (273)

Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane)

Representantvalget

Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane) Amtet 30.03.1814 Original (308) Trykket (12)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Askvoll 18.03.1814 (310)  (274)
Aurland 18.03.1814 (311)  (275)
Davik 18.03.1814 (312)  (276)
Eid 18.03.1814 (315)  (277)
Gulen (Eivindvik) 11.03.1814 (317)  (278)
Førde 18.03.1814 (321)  (279)
Gloppen 18.03.1814 (323)  (280)
Hafslo 18.03.1814 (324)  (281)
Indre Holmedal (Gaular) 18.03.1814 (325)  (282)
Ytre Holmedal (Fjaler) 18.03.1814 (326)  (283)
Innvik 18.03.1814 (328)  (284)
Jostedal 18.03.1814 (329)  (285)
Jølster 18.03.1814 (330)  (286)
Kinn 18.03.1814 (333)  (287)
Lavik 18.03.1814 (334)  (288)
Leikanger 18.03.1814 (336)  (289)
Lærdal 18.03.1814 (338)  (290)
Luster 18.03.1814 (340)  (291)
Selje 18.03.1814 (342)  (292)
Sogndal 18.03.1814 (344)  (293)
Vik 18.03.1814 (346)  (294)

Romsdals amt (Møre og Romsdal)

Representantvalget

Romsdals amt (Møre og Romsdal) Amtet 30.03.1814 Original (348) Trykket (14)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Aukra (Akerøy) og Vågøy 11.03.1814 (352)  (295)
Aure 18.03.1814 (355)  (296)
  18.03.1814 (358)  
  18.03.1814 (359)  
Bolsøy og Kleive 18.03.1814 (361)  (297)
Borgund 18.03.1814 (363)  (298) 
Bud (Boe) 21.03.1814 (366)  (299)
Edøy 22.03.1814 (368)  (300)
Grip 11.03.1814 (370)  (???)
Grytten / Grytten, Hen (Isfjorden) og Kors 18.03.1814 (372)  (???)
Grytten / Voll og Eid 20.03.1814 (375)  (303)
Haram 25.03.1814 (377)  (304)
Herøy / Herøy, Sande og Rovde 25.03.1814 (380)  (305)
Hjørundfjord 25.03.1814 (383)  (306)
Kvernes / Bremsnes 11.03.1814 (385)  (307)
Kvernes / Kvernes 13.03.1814 (387)  (308)
Kvernes / Kornstad 13.03.1814 (389)  (309)
Nesset 25.03.1814 (391)  (310)
Norddal / Norddal, Sunnylven (Sundelv) og Geirange 25.03.1814 (394)  (311)
Stangvik 11.03.1814 (397)  (312)
Stranda og Stordal 25.03.1814 (399)  (313)
Sunndal 11.03.1814 (402)  (314)
Surnadal 11.03.1814 (404)  (315)
Tingvoll 18.03.1814 (407)  (316)
Ulstein og Hareid 25.03.1814 (409)  (317)
Vanylven 25.03.1814 (411)  (318)
Veøy 11.03.1814 (414)  (319)
Volda 11.03.1814 (416)  (320)
  00.05.1914 (418)  
Ørskog 25.03.1814 (423)  (321)

Søndre Trondhjems amt (Sør-Trøndelag)

Representantvalget

Søndre Trondhjems amt (Sør-Trøndelag) Amtet 28.03.1814 Original (427) Trykket (19)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Åfjord 11.03.1814 (429)  (322)
Bjørnør (Roan) 20.03.1814 (431)  (323)
Byneset 11.03.1814 (433)  (324)
Hemne 22.03.1814 (434)  (325)
Hitra 20.03.1814 (435)  (326)
Haltdalen (Holtålen) 18.03.1814 (437)  (327)
Klæbu 11.03.1814 (438)  (328)
Meldal 16.03.1814 (441)  (329)
Melhus 11.03.1814 (444)  (330)
Oppdal 11.03.1814 (446)  (331)
Orkdal 11.03.1814 (448)  (332)
Røros 11.03.1814 (449)  (333)
Selbu og Tydal 04.03.1814 (451)  (334)
Stadsbygd og Rissa 11.03.1814 (453)  (335)
Strinda 12.03.1814 (456)  (336)
Støren 11.03.1814 (458)  (337)
Ørland 11.03.1814 (459)  (338)
  11.03.1814 (460)  
  11.05.1914 (461)  

Nordre Trondhjems amt (Nord-Trøndelag)

Representantvalget

Nordre Trondhjems amt (Nord-Trøndelag) Amtet 25.03.1814 Original (463) Trykket (13)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original  
 Trykket
Beitstad 11.03.1814 (465)  (339)
Fosnes / Fosnes, Otterøy (Vik), Sævik og Flatanger 20.03.1814 (467)  (340)
Frosta 11.03.1814 (469)  (341)
Inderøy 11.03.1814 (470)  (342)
Leksvik 11.03.1814 (471)  (343)
Nærøy 18.03.1814 (472)  (344)
Overhalla (Ranem) 11.03.1814 (474)  (345)
Skogn (Alstahaug) 11.03.1814 (475)  (346)
Snåsa 12.03.1814 (477)  (347)
Stjørdal 22.03.1814 (478)  (348)
Sparbu 11.03.1814 (480)  (349)
Stod (Forr) ??.03.1814 (481)  (350)
Verdal 11.03.1814 (482)  (351)
Ytterøy 11.03.1814 (483)  (352)