På samme måte som sør i landet holdt hvert prestegjeld valgmannsvalg i kirkene. I Nordlands amt (fylke) ble det ikke kalt sammen til noe representantvalg. I Finmarkens amt møttes valgmennene for å velge representanter til Eidsvoll, men da de kom sammen, var nyheten nådd fram om at riksforsamlingen var avsluttet. Derfor valgte man i stedet representanter til Norges første storting. Fire menigheter i Nordland avla ed til Norges selvstendighet, men navn på valgmenn er ikke kjent. 

Nordlands amt


Korrespondanse amtet

Amtet 00.00.1814 Korrespondanse høsten 1814 (3)  

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Bodø 29.04.1814 (16) (353)
Borge (edsavleggelse) 06.05.1814 (19) (???)
Borge / Valberg (edsavleggelse) 19.05.1814 (20) (???)
Buksnes og Hol 06.05.1814 (22) (356)
Bø / Bø og Malnes 01.05.1814 (23) (???)
Dverberg ??.??.1814 (25) (357)
Flakstad (edsavleggelse) 12.05.1814 (26) (358)
Hadsel 06.05.1814 (28) (359)
Hadsel / Sortland 14.05.1814 (30) (360)
Hamarøy 13.05.1814 (32) (361)
Lødingen 28.06.1814 (33) (362)
Nesna 03.06.1814 (34) (363)
Nesna / Dønna 05.06.1814 (36) (364)
Ofoten 01.07.1814 (38) (365)
Rødøy 02.06.1814 (39) (366)
Rødøy / Meløy 06.06.1814 (40) (367)
Saltdal 29.04.1814 (41) (368)
Skjerstad 29.04.1814 (42) (369)
Vefsn (edsavleggelse) 05.06.1814 (44) (370)
Vega 05.06.1814 (46) (371)
Værøy og Røst 19.05.1814 (47) (372)
Vågan og Gimsøy 06.05.1814 (50) (373)
Øksnes 22.05.1814 (52) (374)

Finnmarkens amt


Representantvalget

Amtet 01.08.1814 Representantvalg Original (2) Trykket (4)

Valgmannsvalgene

Sted Dato Original Trykket
Alta-Talvik 20.05.1814 (6)  (???)
Hammerfest by 20.05.1814 (9)  (376)
Hammerfest / Måsøy 30.05.1814 (12)  (377)
Ibestad 24.06.1814 (15)  (378)
Karlsøy 31.05.1814 (18)  (379)
Kistrand 29.05.1814 (20)  (380)
Kjøllefjord 26.06.1814 (23)  (381)
Kvæfjord 15.07.1814 (25)  (382)
Lenvik 10.07.1814 (27)  (383)
Loppa 27.05.1814 (30)  (384)
Loppa / Hasvik 07.06.1814 (32)  (385)
Lyngen 31.05.1814 (35)  (386)
Skjervøy 31.05.1814 (38)  (387)
Torsken og Berg 15.07.1814 (41)  (388)
Tranøy og Dyrøy 30.05.1814 (44)  (389)
Tromsø by 30.05.1814 (47)  (390)
Trondenes 15.07.1814 (50)  (391)
Trondenes / Sand 17.07.1814 (53)  (392)
Vadsø 13.05.1814 (56)  (393)
Vardø by 08.06.1814 (58)  (394)