Enkle søk

Hvis du bare skal gjøre et enkelt søk, er det greiest å bare bruke feltene for etternavn og fornavn. Velger du ”inneholder”, vil du få treff selv om du ikke har skrevet fullt navn, dette er det mest fleksible valget. Velger du i stedet ”lik”,  må du ha med alle mellomnavn for å få treff.

Enkle søk er også fine hvis du vil finne alle personer med tilknytning til et spesielt sted. Da velger du et av stedsfeltene. I ’fødested’ og ’død (sted)’  ligger mest informasjon. Bruker du ”inneholder” kan du, forutsatt at data er lagt inn og følger standarden, finne alle i et fylke eller et land, eller du kan søke på en by, kommune eller bygd.  Et søk på ”fødested inneholder Hordaland” vil gi resultat for alle som har med ”Hordaland” i stedsangivelsen, mens et søk på ”fødested inneholder Bergen” bare gir dem som er registrert som født i Bergen.

Litt mer kompliserte søk

Søket kan også trunkeres, det vil si at du bare skriver deler av navnet. Det gjør du ved å velge ”starter med” eller ”slutter med”. Dette er for eksempel praktisk hvis du ikke vet nøyaktig skrivemåte på et navn: Er det ’Andersen’, ’Anderssen’ eller ’Andersdatter’? Da velger du ”starter med” og søker på delen som er felles for alle former, ’Anders’.

Det er også mulig å gå til ”Søk familier”. Her kan du for eksempel kombinere et ektepars fornavn eller etternavn slik at du finner dem selv om du er usikker på deler av navnet.

Person ID kan brukes til å slå opp dersom du har notert en persons unike nummer, som består av bokstaven I (stor i) og et tall.

Vil du snevre inn søket, kan du også legge til annen informasjon, for eksempel fødselsår eller fødested. Men da beveger vi oss fort over i avanserte søk.

Avanserte søk

Det er viktig at du alltid har en grunnleggende begrensning i tankene når du bruker avanserte søk: Dette er en slektsbase som er under arbeid, og den er satt sammen av bidrag fra mange forskjellige personer. Derfor vil du oppleve at informasjon mangler, at stedsnavn er skrevet på forskjellig måte eller andre mangler som gir et mindre presist søkeresultat. Jo mer vi arbeider med basen, jo bedre vil dataene bli slik at søkene gir riktige og fullstendige resultat. Dersom et avansert søk ikke gir treff, kan det være lurt å prøve en litt mer romslig kombinasjon.

Søkefunksjonen bruker alle de kriteriene du setter opp. Det er mulig å velge om de skal kombineres (AND) eller om det skal være enten/eller (OR).

’Fødested’, ’døpt (sted)’, ’død (sted)’ og ’gravlagt sted’ skal helst inneholde et spesifikt sted og et større område, for eksempel ’Moss, Østfold’ eller ’København, Danmark’. Velger du ”inneholder”, kan du plukke ut folk fra et fylke eller land, forutsatt at informasjonen er lagt inn.

’Fødeår’, ’døpt år’, ’død år’ og ’gravlagt år’ har noen spesielle valgmuligheter. Her kan du velge +/- 2, 5 eller 10 år, slik at du får slingringsmonn dersom man vet omtrentlig år. Man kan også velge ”større enn” (altså år etter det man oppgir) eller ”mindre enn”.

For ’kjønn’ er det, i tillegg til mann og kvinne, også mulig å velge ’ukjent’ eller ’ingen’. Det er nyttig dersom du jobber med en slekt og ønsker en oversikt over dem som ikke har fått angitt kjønn for å kunne utbedre informasjonen.

’Ektefelles etternavn’ er spesielt fordi det er det eneste feltet du ikke kan søke på for seg selv – du må ha med minst et annet søkefelt.

Valgene ”eksisterer” eller ”eksisterer ikke” brukes uten at du skriver inn data i søkefeltet. Det er praktisk for dem som jobber med en slekt, slik kan du for eksempel få en liste over alle med samme etternavn som mangler fødested eller en annen informasjon.

Trykker du på lenken for å vise ”andre hendelser”, får du opp en rekke andre søkbare felt. Her er det for eksempel mulig å søke etter bosteder og yrker. Vær oppmerksom på at slik informasjon ofte vil være mangelfullt registrert. Måten feltene brukes på tilsvarer det som er beskrevet over, med de samme ekstramuligheter for årstall.

Hvis du har gjort et søk som du ønsker å jobbe videre med senere, kan du bokmerke søkeresultatet i nettleseren din. Når du går til dette bokmerket, vil samme søk bli gjort på nytt med resultat ut fra de data som nå ligger inne.

Andre måter å finne frem på

Det finnes et par andre måter å manøvrere i treet på. Når du er inne på en personside, har du fanene ”aner” og ”etterkommere” over personopplysningene. (I et lite vindu under kan du angi hvor mange genererasjoner du vil ha i det samme bildet. Standardinnstilling er her fire. Fra en person som lever i dag, må du gjerne 7 eller 8 generasjoner tilbake  for å komme tilbake til eidsvollsmannen.) Velger du en av disse fanene, vil du få opp en grafisk framstilling av slekten, der du kan klikke deg inn på de enkelte personene. Dette er en fin måte å finne frem til personer når du ikke kjenner navnet, men ønsker å få oversikt over hvem som er etterkommere eller forfedre til en spesiell person.

Det finnes også en fane som heter slektskap. Her kan du  legge inn to personer, for eksempel en eidsvollsmann og deg selv hvis du står i treet. Resultatet vil være et tre som viser slektskapet, og en beskrivelse av hva slags slektsforhold det dreier seg om.