Riksarkivaren har digitalisert, og vil gjennom året 2014 fortsatt digitalisere kilder som er relevante for grunnlovsjubileet, blant disse er Christian Frederiks arkiv. Det finner du på Arkivportalen.

De andre arkivene finnes i Digitalarkivet.