Det norske folk i 1814 (DNF1814)

Riksarkivaren har i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 tatt initiativ til et prosjekt, Det norske folk i 1814, som skal kartlegge Norges befolkning i perioden 1801 til 1815 og tjene som et bidrag til å beskrive folk og samfunn i årene omkring 1814.

Bakgrunn

Hele folket i fellesskap var på forskjellige plan involvert i den revolusjonære handlingen det var å utarbeide en ny grunnlov. Hvem var så denne befolkningen? Hvor bodde de, hvem var i slekt med hvem, og hvordan levde de?


Wikibasert database

Med utgangspunkt i folketellingen 1801 og transkriberte kirkebøker skal persondataene lenkes sammen på individnivå slik at det blir en database over befolkningen med alle deres familie- og slektskapsforhold.

Transkribering

Det må et felles løft til for å transkribere kirkebøkene som skal inngå i befolkningsregisteret. Hvordan kan du bidra?


Historisk befolkningsregister (HBR)

DNF1814 er første bidrag til et nasjonalt, historisk befolkningsregister som strekker seg fram til 1964.

.