Christian Frederik portrett

Christian Frederik. Hornemann, 1810. Rosenborg Slot, foto: Kit Weiss.

Christian Frederik vil twitre om begivenheter som han tar del i eller som skjer rundt ham, fra ankomsten og frem til han måtte si fra seg kronen og reise tilbake til Danmark den 26.oktober 1814.

Christian Frederiks twittermeldinger er basert på samtidige kilder, men ført i moderne norsk språkdrakt. Kildene finnes blant annet i arkivet etter Christian Frederik, nå digitalisert. Noe vil være nokså direkte sitater, noe er forkortede eller sammentrukne setninger for å gi et innhold som passer for twitterformatet.