Arkivverket bidro til å gi jubileet en historisk forankring i de begivenhetene rundt Grunnlovens tilblivelse og iverksetting.

Vi tar brakte frem i lyset sentrale dokumenter i original form gjennom arrangementer, sosiale medier, utstillinger, publikasjoner og nettpresentasjoner. Arkivverket la forholdene til rette for, og eventuelt delta i, deltok i forskning på grunnlag av slike kilder.

På disse sidene finner du viktige dokumenter av betydning for jubileet og satt i en sammenheng. Sentrale kilder er blitt digitalisert og transkribert.