Arkivverket bidro til å gi jubileet en historisk forankring i begivenhetene rundt Grunnlovens tilblivelse og iverksetting.

Vi brakte frem i lyset sentrale dokumenter i original form gjennom arrangementer, sosiale medier, utstillinger, publikasjoner og nettpresentasjoner. Arkivverket la forholdene til rette for, og deltok i forskning på grunnlag av slike kilder.

På disse sidene finner du viktige dokumenter av betydning for jubileet. Sentrale kilder er  digitalisert og transkribert.