Arkivstykkene føres opp i avleveringslisten

Arkivstykkene føres opp i avleveringslisten

De regionale aktørene i privatarkivlandskapet er mange. Noen er bevaringsinstitusjon for alle typer arkiver innenfor sin region, det være seg et bygdelag eller en kommune, et fylke eller kanskje bortimot en hel landsdel. Andre er mer spesialisert og tar vare på arkiver etter en eller flere sektorer innen regionen eller en begrenset del av virksomheter utfra ulike utvalgskriterier. Uansett størrelse og vinkling på arbeidet, arkivarbeidet krever den samme faglige kompetansen, den samme grundigheten og profesjonaliteten på alle nivåer og under alle forhold.