De nasjonale aktørene innen privatarkivfeltet er ikke så mange, noen er offentlig basert, mens andre er helt eller delvis private. På det nasjonale plan fins det både sentrale samarbeidende organer uten depotfunksjoner for privatarkiver, og det fins bevaringsinstitusjoner.

Statlige myndigheter: 

Riksarkivaren 

Kulturrådet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonale bevaringsinstitusjoner:

Den eneste nasjonal bevaringsinstitusjonen som utelukkende konsentrerer sin virksomhet om arkiv, er Riksarkivet, der Privatarkivseksjonen har ansvaret for privatarkiver fra hele landet.

Blant øvrige nasjonale aktører på ulike områder, er de fleste plassert innen museums- eller biblioteksektoren. Noen av disse har kvalifisert arkivpersonale og arbeider etter arkivfaglige retningslinjer, andre har færre ressurser å sette inn og mangler en klar bevaringspolitikkk.

Lista nedenfor omfatter de mest sentrale bevaringsinstitusjonene.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arkivverket - Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet

Sentrale organisasjoner:

Landslaget for Lokal- og privatarkiv (LLP)