Den metodiske tilnærmingen i FoSams intervjuprosjekt bygger på modellen fra Presidential Oral History Project ved Miller Center of Public Affairs, University of Virginia. Dette prosjektet har i mer enn 25 år arbeidet med å gjennomføre intervjuer og bygge opp en samling av muntlige kilder bestående av intervjuer med tidligere medlemmer av staben til de amerikanske presidentene f.o.m. Carter-administrasjonen. 

Prosjektet innebærer grundige og omfattende forberedelser fra FoSams side. Utarbeidelsen av dokumentasjonsmappene har fått stor vekt for å sikre at intervjuene holder en høy kvalitet. Intervjuene er lagt opp som et seminar, der dialog mellom intervjuer og intervjuobjektet står sentralt. 

FoSam har også gjort et omfattende etterarbeid med intervjuopptakene. Alle intervjuene er blitt transkribert og deretter redigert. Vi har et ønske å beholde noe av den muntlige formen i intervjuteksten. Alle redigerte intervjutekster er blitt godkjent av intervjuobjektet, etter at de har hatt mulighet til å gjøre sine egne rettelser. De fleste intervjuene er blitt godkjent til bruk for forskning og/eller allmenn tilgjengliggjøring. Det har hele tiden vært opp til deltagerne selv å bestemme i hvilket omfang materialet skal gjøres tilgjengelig. 

For en mer omfattende presentasjon av prosjektet, se presentasjon av metode. For mer omatale av intervjuene, se informasjon om intervju.