Løven utenfor Stortinget i Oslo. Fotograf: Espen Heia.

Fotograf: Heia Espen.

Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur 1975-1988


er resultat av et forskningsprosjekt i regi av Forum for Samtidshistorie (FoSam) ved Universitetet i Oslo. De første intervjuene ble foretatt våren 2004, og ved utgangen av 2011 er det gjennomført 36 intervjuer med sentrale samfunnsaktører. 

FoSam har fått økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet fra Universitetet i Oslo, Institusjonen Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DnB Nor.