Prosjektet "Elektroniske privatarkiver" ble gjennomført i 2005 av Privatarkivavdelingen i Riksarkivet. Prosjektet fikk støtte fra ABM-utvikling. Hovedmålet for prosjektet var å legge til rette for bevaring av elektroniske arkiver i organisasjoner, bedrifter og personarkiver.

Utfordringer knyttet til arkivdanning, bevaring, ordning og katalogisering ble utredet.

Målgruppen var i hovedsak bevaringsinstitusjoner som mottar elektroniske arkiver etter private arkivskapere.
Arbeidsresultatene fra prosjektet er nedfelt i prosjektrapporten med åtte vedlegg som kan lastes ned fra menyen til høyre.