Personarkiver eller samlinger etter flere personer finnes i mange hjem. Slikt materiale kan ha stor affeksjonsverdi for nåværende eiere, og ønsket om å ta vare på materialet selv kan være sterkt. Noen enkle råd om oppbevaring:

  • brev, attester og andre dokumenter bør ikke ligge sammenbrettet, da dette utsetter papiret for stor slitasje
  • binders, knappenåler eller annen sammenhefting bør fjernes
  • plastomslag rundt papir bør ikke brukes
  • ringpermer er uegnet i det lange løp: Dokumenter som hører sammen bør ligge i omslag av syrefritt papir, og omslagene oppbevares i arkivesker
  • det bør utarbeides en oversikt over innholdet i et slikt arkiv eller samling

Arkivmateriale etter personer som har deltatt mer aktivt i det offentlige liv enten lokalt eller sentralt, kan være bevaringsverdig i en nasjonal sammenheng. Om eieren ikke ønsker å avlevere slikt materiale til en arkivinstitusjon, anbefales det likevel å informere om at materialet finnes.