Klausulering av det materialet som skal avleveres, er et spørsmål mange er opptatt av. Generelt er det ønskelig at det legges så få hindringer som mulig i veien for at materialet kommer til nytte for forskere. Dette må likevel vurderes opp mot lovverket og materialets karakter.