Arkiveieres behov for rådgivning varierer med hva slags arkiv det er snakk om og hvilke planer den enkelte eier har for materialet.

Spørsmål om avlevering kan rettes til Riksarkivet eller til nærmeste regionale eller lokale arkivinstitusjon.

De fylkeskoordinerende institusjonene kan også svare på hvor et bestemt arkiv bør oppbevares. I mange tilfeller viser det seg at andre deler av samme arkiv allerede er avlevert til en arkivinstitusjon. Det er viktig at alt materiale fra samme arkiv blir oppbevart samlet.

Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring er en ressurs for den som skal håndtere privatarkiver. Den tar opp temaer som ordning og katalogisering, avlevering, konservering, lover og regler for privatarkiver og mye mer.