Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Privatarkiv

Hva er privatarkiver?

Privatarkiver er arkiver som er skapt i privat sektor. Vi deler gjerne privatarkivene inn i forskjellige kategorier etter arkivskaper.Elektroniske privatarkiver

Det kan være en stor utfordring å ta vare på elektronisk arkivmateriale for ettertiden. Riksarkivet arbeider med å utvikle løsninger.Samarbeid om privatarkiver

Riksarkivaren koordinerer arbeidet med privatarkiver i Norge. Dette samarbeidet bygger på medvirkning fra alle arkivinstitusjoner og andre aktører.Bevaring av privatarkiver

Privatarkiver er privat eiendom. Den som eier et privatarkiv, kan avlevere det til en arkivinstitusjon. Hvem kan du spørre om råd?Bruk av privatarkiver

Privatarkiver er en vesentlig del av nasjonens hukommelse, og er en forutsetning for helhetlig samfunnsdokumentasjon.Nytt om privatarkiver

Riksarkivet mottar gjennomsnittlig ett privatarkiv hver uke. Her presenterer vi noen av de nye arkivene som er blitt ordnet og klar for bruk..