Ansvar for tilsyn med kommunal arkivdanning

Statsarkiva har ansvar for tilsyn med kommunal arkivdanning i regionen sin: