16. september 2011 blei det sendt ut eit skjema med følgjebrev til dei 18 fylkesmannsembeta i landet, med svarfrist 7. oktober. Ein samla rapport blei ferdigstilt 7. desember. Kvart av tilsynsobjekta fekk tilsendt rapporten 16. desember saman med eit brev med individuelle kommentarar og varsel om pålegg. Etter tilbakemeldingar fekk kvar fylkesmann eit brev med pålegg om utbetringar.

Embete

Følgebrev med pålegg

Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark