Det finst særskilte arkivtypar som krev spesiell behandling.