Publiseringsdato for spørjeundersøkinga 2013 er sett til 03.03.2014 og svarfrist er 11.04.2014.
Dersom det skulle vere spørsmål eller kommentarar som gjeld undersøkinga, kan desse rettast til tilsynskoordinator Marius Bjørnson Hofstad, anten per e-post: marhof@arkivverket.no eller telefon 22 02 2872.

Svar frå kommuneundersøkinga 2013:

Se også rapport kommuneundersøkinga 2013 - heile landet

og rapport kommuneundersøkinga 2013 - storby