Publiseringsdato for spørjeundersøkinga 2012 er sett til 01.03.2013 og svarfrist er 01.04.2013.
Dersom det skulle vere spørsmål eller kommentarar som gjeld undersøkinga, kan desse rettast til tilsynskoordinator Marius Bjørnson Hofstad, anten per e-post:  marhof@arkivverket.no  eller telefon 22 02 2872.