Statsarkiva har ansvar for tilsyn med kommunal arkivdanning i regionen sin.