Dato Kommentar
    
   
20.04.2017

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, Soludyne (fagsystem for virksomhetsstyring)

29.06.2016

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, Capgemini-IBM ECM Noark 5 v. 1.0

07.04.2016

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, eArkiv 360

11.03.2016

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, Fasit utviklet av Bouvet ASA for Oslo kommune, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

04.03.2015

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, Noark 5 for Documentum (N5D) versjon 2.0 fra Ciber Norge AS.

14.8.2014  

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, braArkiv fra Geomatikk IKT AS

Riksarkivet gir løsningen braArkiv N5 en midlertidig godkjenning som en Noark 5-kjerne for innskannede dokumenter fra ulike objektarkiver.

25.2.2014  

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, Socio fra Tieto Norway AS

Riksarkivet gir løsningen Socio en midlertidig godkjenning som kjerne i et fagsystem for sosialtjeneste

18.9.2012

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, Ciber Noark 5 for Documentum versjon 1.7.

Riksarkivet gir løsningen Ciber Noark 5 for Documentum en midlertidig godkjenning som kjerne for arkivering av saksdokumenter.

26.7.2011

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, Steria Noark 5 kjerne. Oppdatert godkjenning.

Riksarkivet gir løsningen Steria Noark 5 kjerne en midlertidig godkjenning som Noark 5 kjerne, som skal fungere frittstående for integrasjon med ett eller flere fagsystemer eller sakarkivsystemer. Løsningen oppfyller alle betinget obligatoriske krav til sakarkiv i indre og ytre kjerne.

23.6.2011

Midlertidig godkjenning av Noark 5 løsning, Tieto Noark 5 for Documentum.

Riksarkivet gir løsningen Tieto Noark 5 for Documentum en midlertidig godkjenning som Noark 5 kjerne, som skal fungere frittstående med mulighet for integrasjon med ett eller flere fagsystemløsninger.

28.4.2011

Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning, EDB sak og arkiv fra EDB ErgoGroup AS

Riksarkivet gir løsningen EDB sak og arkiv fra EDB ErgoGroup AS en midlertidig godkjenning som en Noark 5 komplett løsning, som skal fungere selvstendig eller i integrasjon med ett eller flere fagsystemer.

25.1.2011

Midlertidig godkjenning av Noark 5 for iipax fra Ida Infront som en Noark 5 komplett løsning

Riksarkivet gir løsningen Noark 5 for iipax fra Ida Infront en midlertidig godkjenning som en Noark 5 komplett løsning, som skal fungere selvstendig eller i integrasjon med ett eller flere fagsystemer.

16.12.2010

Midlertidig godkjenning av Noark 5 løsning, Weblager fra Dansk Scanning AS

Riksarkivaren gir herved løsningen Weblager fra Danske Scanning AS en midlertidig godkjenning som Noark 5 kjerne som skal fungere som arkiv for innskannede byggesaker. Weblager har ikke funksjonalitet som gjør at det kan anvendes som journalførings- eller saksbehandlingssystem.

14.12.2010

Midlertidig godkjenning av Noark 5 løsning, Steria Noark 5 kjerne

Riksarkivaren gir løsningen Steria Noark 5 kjerne en midlertidig godkjenning som Noark 5 kjerne utviklet på basis av Documentum.

14.12.2010

Midlertidig godkjenning av Noark 5 for iipax fra Ida Infront som Noark 5 kjerne

Riksarkivaren gir løsningen Noark 5 for iipax en midlertidig godkjenning som Noark 5 kjerne. Løsningen kan fungere frittstående i integrasjon med ett eller flere fagsystemer.

5.7.2010

Midlertidig godkjenning av ePhorte som Noark 5-løsning

Riksarkivaren gir systemet ePhorte fra Ergogroup og Gecko en midlertidig godkjenning som komplett Noark 5-løsning. Løsningen kan fungere frittstående, men har mulighet for integrasjon med ett eller flere fagsystemer.

12.5.2010

Midlertidig godkjenning av integrert Noark 5-kjerne i fagsystemet for Skipsregistrene NIS og NOR

Riksarkivaren gir den integrerte Noark 5-kjernen i fagsystemet for Skipsregistrene en midlertidig godkjenning som Noark 5-kjerne. Løsningen kan kun fungere innebygget i det konkret angitte fagsystemet.

12.01.2010

Midlertidig godkjenning av Noark 5 for Documentum som Noark 5-kjerne

Riksarkivaren gir systemet Noark 5 for Documentum fra Ciber og Joint en midlertidig godkjenning som en frittstående Noark 5-kjerne, som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

01.12.2009

Midlertidig godkjenning av W3D3 som Noark 5-kjerne

Riksarkivaren gir systemet W3D3 fra FormPipe Software AB en midlertidig godkjenning som en frittstående Noark 5-kjerne, som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

 

 For å lese pdf-filer, last ned Adobe acrobat reader her.