Dato Kommentar
21.10.2015

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, braArkiv N5 versjon 1.1.50. 

Riksarkivet gir løsningen braArkiv godkjenning som en Noark 5-kjerne for innskannede dokumenter fra ulike objektarkiv, eksempelvis kommunale arkiv for byggesaker, delingssaker, oppmålingssaker, VA saker og andre typer arkiv ordnet etter objektnøkkel. Godkjenningen dekker ikke løsninger for journalføring av saksdokumenter og løsninger for digitalisering hvor papiroriginalen kan kasseres etter digitalisering.

02.07.2015

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, Socio, som kjerne i et fagsystem.

Riksarkivet gir løsningen Socio en endelig godkjenning som kjerne i et fagsystem for sosialtjenesten.

 

04.09.2014

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, ePhorte versjon 5.1.4

Riksarkivet gir ePhorte versjon 5.1.4 endelig godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 3.1. Løsningen godkjennes som en komplett Noark 5-løsning.

27.3.2014

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, ACOS Websak versjon 4.0
Riksarkivet gir løsningen ACOS Websak versjon 4.0 endelig godkjenning som som en komplett Noark 5-løsning, som både kan fungere frittstående som et sakarkivsystem og som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

12.3.2014

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, Documaster DOTS versjon 1.0
Riksarkivet gir løsningen Documaster DOTS versjon 1.0 endelig godkjenning som kjerne for integrering med fagsystemer uten sakarkiver

14.2.2014

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, Public 360 versjon 4.1 ServicePack 5.

Riksarkivet gir løsningen Public 360 versjon 4.1 ServicePack 5 endelig godkjenning som en komplett Noark 5-løsning, som både kan fungere frittstående som et sakarkivsystem og som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

17.9.2012

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, Visma samhandling arkiv.

Riksarkivet gir løsningen Visma samhandling arkiv 1.0 endelig godkjenning som Noark 5 kjerne. Løsningen godkjennes som kjerne for arkivering av saksdokumenter produsert i fagsystemer i sikker sone.