Dato Kommentar
10.10.2016

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, Documaster Arkiv  

21.10.2015

Endelig godkjenning av NOARK 5-løsning, BraArkiv

02.07.2015

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, Socio, som kjerne i et fagsystem.

Riksarkivet gir løsningen Socio en endelig godkjenning som kjerne i et fagsystem for sosialtjenesten.

 

04.09.2014

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, ePhorte versjon 5.1.4

Riksarkivet gir ePhorte versjon 5.1.4 endelig godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 3.1. Løsningen godkjennes som en komplett Noark 5-løsning.

27.3.2014

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, ACOS Websak versjon 4.0
Riksarkivet gir løsningen ACOS Websak versjon 4.0 endelig godkjenning som som en komplett Noark 5-løsning, som både kan fungere frittstående som et sakarkivsystem og som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

12.3.2014

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, Documaster DOTS versjon 1.0
Riksarkivet gir løsningen Documaster DOTS versjon 1.0 endelig godkjenning som kjerne for integrering med fagsystemer uten sakarkiver

14.2.2014

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, Public 360 versjon 4.1 ServicePack 5.

Riksarkivet gir løsningen Public 360 versjon 4.1 ServicePack 5 endelig godkjenning som en komplett Noark 5-løsning, som både kan fungere frittstående som et sakarkivsystem og som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

17.9.2012

Endelig godkjenning av Noark 5-løsning, Visma samhandling arkiv.

Riksarkivet gir løsningen Visma samhandling arkiv 1.0 endelig godkjenning som Noark 5 kjerne. Løsningen godkjennes som kjerne for arkivering av saksdokumenter produsert i fagsystemer i sikker sone.