Felles bevarings- og kassasjonsregler for statsforvaltningen


Den 22. juni 2012 sendte Riksarkivaren forslaget til nye felles bevarings- og kassasjonsregler for statsforvaltningen på høring.

Høringsdokumenter:

Høringssvar: