Felles bevarings- og kassasjonsregler for statsforvaltningen


Den 22. juni 2012 sendte Riksarkivaren forslaget til nye felles bevarings- og kassasjonsregler for statsforvaltningen på høring.

NB. Ny frist for høringen er satt til 31. desember 2012 .

Høringsuttalelsen sendes pr e-post til Riksarkivaren: riksarkivet@arkivverket.no

Høringsdokumenter:

Høringssvar: