Den 27. juni 2012 sendte Riksarkivaren forslaget til nye bevarings- og kassasjonsregler for kommuner og fylkeskommuner på høring.

Høringsdokumenter:

Høringsvar:

Mange kommuner har avgitt høringssvar i felleskap med andre kommuner eller sammen med en kommunal depotinstitusjon, slik at det totale antallet høringsinstanser som har avgitt høringssvar er større enn antallet dokumenter.