25.6.2010 gjekk det ut eit rundskriv til alle departement med oppfordring om å gjere innhaldet kjent for alle underliggjande organ. I rundskrivet gir Riksarkivaren generelle retningslinjer for bevaring og kassasjon i Noark-baserte arkivsystem.

9.7.2010 gjekk det likelydande brev til alle kommunar og fylkeskommunar.