På denne siden finnes DTDene for deponering eller avlevering av arkivuttrekk som er definert i kapittel 15 i Noark-4.1.


Samtlige DTDer kan lastes ned som én zip-fil.

Merk at DTDene er programkode som ikke kan vises direkte i nettleseren. For å lese koden på skjermen, må du bruke Vis - Kilde i nettleseren.

Hvis det oppdages feil i noen av disse DTDene, vennligst send beskjed til post@arkivverket.no.

Tabeller - modul for arkivstyring

Sak

NOARKSAK.DTD

Jevnfør sak

JFSAK.DTD

Klassering

KLASS.DTD

Part i sak

SAKPART.DTD

Saksstatus

SAKSTAT.DTD

Sakstype

SAKTYPE.DTD

Kassasjonskode

KASSKODE.DTD

Journalpost

JOURNPST.DTD

Avsender/mottaker

AVSMOT.DTD

Ekstern saksreferanse

ESAKREF.DTD

Noark dokumenttype

DOKTYPE.DTD

Journalstatus

JOURNSTA.DTD

Tilleggskode

TLKODE.DTD

Avgraderingskode

AVGRKODE.DTD

Avskrivningsmåte

AVSKRM.DTD

Forsendelsesmåte

FORSMATE.DTD

Forsendelsesstatus

FSTATUS.DTD

Presedens

PRES.DTD

Presedens henvisninger

PRESHENV.DTD

Emneord/stikkord presedens

EOPRES.DTD

Lov/forskriftsreferanse presedens

LFPRES.DTD

Lover og forskrifter

LFKODER.DTD

Adresseregister

ADRESSEK.DTD

Adressegruppemedlem

MEDADRGR.DTD

Adressetype

ADRTYPE.DTD

Postnummer

POSTNR.DTD

Autorisasjon for korrespondansepart

KPAUT.DTD

Sertifikat

DIGISERT.DTD

Utvekslingsformat ved korrespondanse

KPFORMAT.DTD

Merknad

MERKNAD.DTD

Tilleggsinformasjon

TILLEGG.DTD

Informasjonstype

INFOTYPE.DTD

Tabeller - modul for elektronisk arkiv

Dokumentlink

DOKLINK.DTD

Dokumentbeskrivelse

DOKBESK.DTD

Versjon

DOKVERS.DTD

Digital signatur

DIGISIGN.DTD

Emneord/stikkord dokument

EODOK.DTD

Standard emneord

EMNEORD.DTD

Emneordhenvisning

EOHENV.DTD

Emneordhierarki

EOHIER.DTD

Dokumenttilknytning

DOKTILKN.DTD

Dokumentkategori

DOKKAT.DTD

Dokumentstatus

DOKSTAT.DTD

Variantformat

VARFORM.DTD

Lagringsformat

LAGRFORM.DTD

Lagringsenhet

LAGRENH.DTD
   

Tabeller - modul for administrativ oppbygning og arkivstruktur

Administrativ inndeling

ADMINDEL.DTD

Alias for administrativ inndeling

ALIASADM.DTD

Adresse til administrativ enhet

ADRADMEN.DTD

Enhetstype

ENHTYPE.DTD

Arkivperiode

ARKIVPER.DTD

Arkiv

ARKIV.DTD

Arkivdel

ARKIVDEL.DTD

Ordningsprinsipp

ORDNPRI.DTD

Ordningsverdi

ORDNVERD.DTD

Jf. ordningsverdi

JFORNVER.DTD

Stikkord/emneord ordningsverdi

EARKKODE.DTD

Journalenhet

JOURNENH.DTD

Nummerserie

NUMSERIE.DTD

Relasjon Journalenhet - Arkivdel

JENARKD.DTD

Arkivstatus

ARSTATUS.DTD

Bortsettingskode

BSKODE.DTD

Type ordningsprinsipp

OPRITYP.DTD
     

Tabeller - modul for tilgangsstyring og brukeradministrasjon

Person

PERSON.DTD

Personnavn

PERNAVN.DTD

Adresse til person

ADRPERS.DTD

Person - Rolle

PERROLLE.DTD

Fungere i rolle

FUNGROLL.DTD

Rolle

ROLLE.DTD

Tilgang til informasjon

TGINFO.DTD

Tilgangskode

TGKODE.DTD

Hjemmel for tilgangskode

TGHJEM.DTD

Klarering for tilgangskode

PERKLAR.DTD

Autorisasjon for tilgangskode

PERTGKOD.DTD

Tilgangsgruppe

TGGRP.DTD

Medlemskap i tilgangsgruppe

TGMEDLEM.DTD
     

Tabeller - modul for utvalgsbehandling

Utvalg

UTVALG.DTD

Møte i utvalg

UTVMOTE.DTD

Utvalgsmedlem

UTVMEDL.DTD

Frammøte ved utvalgsmøte

FRAMMOTE.DTD

Møtedokument

UTVMDOK.DTD

Dokumentlink møtedokument

MOTDOKL.DTD

Utvalgstype

UTVTYPE.DTD

Funksjon i utvalg

UTVMEDLF.DTD

Status for møtedokument

STATMDOK.DTD

Utvalgssak

UTVSAK.DTD

Politisk saksgang

POLSAKG.DTD

Behandling av utvalgssak

UTVBEH.DTD

Behandlingsavhengighet

BEHAVH.DTD

Behandling/dokument

UTVBEHDO.DTD

Sakskart/utvalgssakstype

UTVSAKKA.DTD

Utvalgssakstype

UTVSAKTY.DTD

Dokumenttype for utvalgsbehandling

UTDOKTYP.DTD

Behandlingsstatus

UTVBEHST.DTD
   

Standardverdier og annen konfigureringsinformasjon:

STDVERDI.DTD

Informasjon om eksporterte tabelldata, jf. kapittel 15.2.1:

NOARKIH.DTD

 Elektroniske rapporter jf. kapittel 15.3

     

Journal

JOURNAL.DTD

Saks- og dokumentoversikt

SAKDOK.DTD

Offentlig journal

OFFJOURN.DTD

E-post - Noark-hode, jf. kapittel 15.4.2:

NOARKH.DTD

ADDML - Archives' Data Description and Markup Language, jf. kapittel 15.2.4:

Informasjon om ADDML.