Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Offentleg forvalting

Arkivverket tar imot arkiv frå offentleg forvalting, og fører tilsyn med arkivdanninga i offentlege verksemder.

Lover, reglar og retningsliner

Her finn du sider om arkivlova med forskrifter, høyringsfråsegnene våre og yrkesetiske retningslinjer for arkivarar.Noark-standarden

Her finn du informasjon om Noark 5-standarden og tidlegare versjonar, og ei oversikt over godkjende system.Journalføring

Her har vi samla ulike problemstillingar som gjeld journalføringsplikt – kven den gjeld for og for kva slags dokument.Bevaring og kassasjon

Her kan du lese om kva slags arkivmateriale som skal takast vare på for ettertida, og kva som kan kasserast. Du får også hjelp til å lage ein bk-plan.Arkivering

Her har vi samla ulike problemstillingar om arkiveringsplikta - kva som skal i arkivet og korleis ein går fram.Avlevering

Her finn du informasjon om korleis arkiv skal avleverast og kvifor Arkivverket også skal ha kopi av det elektroniske arkivet..