Alf Kiil. Et livsløp blant arkiver

Alf Kiil. Et livsløp blant arkiver

Riksarkivarens skriftserie nr. 6

Boken er en hyllest til Alf Kiil (1906-1995). Han var en betydningsfull skikkelse i det norske arkivverk og har også satt varige spor etter seg gjennom sitt forfatterskap.

Alf Kiil var ansatt i Arkivverket i førti år fra 1934. Da han i 1954 ble utnevnt til statsarkivar i Trondheim, hadde han tjenestegjort i statsarkivene i Kristiansand og Oslo og i Riksarkivet. Han hadde også en tid bestyrt Arkivkontoret i Kongens gruve på Kongsberg, dit viktig arkivmateriale var evakuert under okkupasjonen.

En oppgave som Kiil var sterkt opptatt av, var å tilgjengeliggjøre arkivmateriale i vid forstand. Han har blant annet skrevet den første norske brukerhåndbok om eldre arkiver: Arkivkunnskap. Statsarkiva.

Alf Kiil var født i Målselv. Som pensjonist gjorde han et betydelig arbeid som forsker og forfatter innen nordnorsk historie, noe han hadde forberedt gjennom bevisst samling av kildemateriale gjennom hele sitt voksne liv. Dette materialet er i dag stilt til rådighet for andre forskere.

I denne poken presenteres Alf Kiil gjennom beretningen om hans liv og hans arbeid. Den belyser også en hel epoke av Arkivverkets historie og utvikling på 1900-tallet. Boken inneholder en bibliografi over Alf Kiils publikasjoner og en orientering om hans samlinger.

Av L. Mykland, E. Bjørkvik og L. Hamre, Oslo 1998

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00