Stjórn

Stjórn del I og II

Norrøne tekster nr. 8.

Stjórn er en norrøn oversettelse av deler av Det gamle testamente. Teksten strekker seg fra Første Mosebok til Andre Kongebok.

Teksten er gjengitt etter AM 227 fol; lakuner er utfylt etter AM 226 fol og AM 225 fol. Utgaven er utstyrt med en fyldig innledning og variantapparat.

Ved R. Astås, Oslo 2009

Denne utgaven av Stjórn er fordelt på 2 bind. Angitt pris gjelder samlet for begge bind.

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 500,00