Bergens kalvskinn

Bergens kalvskinn er den vanlige betegnelsen på teksten som er overlevert i håndskriftet AM 329 a fol., i Riksarkivet i Oslo. Det er et register over gårdparter/gårder som var i kirkelig eie i Bergen bispedømme på 1300-tallet. Den inneholder også opplysninger om tienden og har i noen tilfeller opplysninger om atkomstbrev og gaver som er gitt til lokalkirker eller lokale prester. Men den ser ikke ut til å ha omfattet biskopens jordegods. Håndskriftet har tilhørt domkapittelet i Bergen og har tydelig vært i bruk der gjennom seinmiddelalderen. Bergens kalvskinn er ikke det eldste overleverte jordregisteret vi har fra middelalderen, men er klart eldst av de mer omfattende, og inneholder i svært mange tilfeller de eldste beleggene for mange gårdsnavn på Vestlandet.

Utgaven gjengir originalens tekst med oversettelse til moderne norsk. Boken er utstyrt med registre over person- og stedsnavn, kirker, prebender og altere, samt ordliste med ordforklaringer til oversettelsen.

Bergens kalvskinn finnes også i et begrenset opplag innbundet i lyst kalveskinn. Denne utgaven er også tilgjengelig i nettbutikken.

Bergens Kalvskinn er tredje bind i serien "Kildeutgivelser fra Riksarkivet". Serien er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal. Kjeldeskriftkommisjonen er redaksjonsråd for serien.

Ole-Jørgen Johannessen har vært ansatt ved Universitetet i Bergen siden 1972, først ved det tidligere Nordisk institutt, og fra 2007 ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier der han nå er førsteamanuensis emeritus i nordisk språkvitenskap.

Utgitt ved Ole-Jørgen Johannessen, Oslo 2016.

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 400,00