Overhoffrettsdomar 1

Overhoffrettsdomar 1: 1667-1679

Bind 1 av Domar frå Overhoffretten på Akershus presenterer domssakene frå dei 13 fyrste åra denne domstolen var i arbeid, 1667-1679.

Overhoffretten avløyste dei norske herredagane, og utgjevinga av overhoffrettsdomane er såleis eit framhald på rekkja av herredagsdombøker som er utgjeven tidlegare (Norske Herredags-Dombøger, også tilgjengelig i nettbutikken). Rekkjene vil vise domspraksis ved høgste norske sentralinstans i samanheng over lang tid.

Ved M.S. Nygard, Oslo 1981

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 200,00