Norske Herredags-Dombøger, Tredje Række

Norske Herredags-Dombøger
Tredje Række: 1625–1646

Herredagen var et utvalg av det danske riksrådet som sammen med stattholderen, kansleren og enkelte norske lensherrer og lagmenn virket som norsk høyesterett. Norske Herredags-Dombøger inneholder dommer, retterbøter og andre avgjørelser som ble truffet av Herredagen. Hele serien dekker perioden 1578 til 1664.

Tredje rekke dekker perioden1625–1646, fordelt på bind I–IX. Bind I er utsolgt. Den angitte prisen er samlet for bind II–IX.

Ved P. Groth, Fr. Scheel og E.W. Orholt, Oslo 1929–1934

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00