Trøndelag i krigstid -arkivkilder til bruk for skolen

Statsarkivet i Trondheim har utarbeidet en forskningsboks for skolen som inneholder fargekopier av arkivdokumenter fra 2. verdenskrig og arbeidsoppgaver til disse. Dokumentene er brev, telegrammer, politirapporter osv. fra statlig forvaltning i Trøndelag fra krigens dager. Oppgavene som er tilpasset ungdomsskolen og videregående skole, stiller spørsmål om kildenes tilkomstsituasjon, troverdighet og informasjonsverdi. På den måten får elevene lære om kildebruk og kildekritikk. Elevene vil også komme i kontakt med begrepene primærkilder og sekundærkilder.

Pris kr 300,00

Les mer...