Arkivmagasinet 1/14

Arkivmagasinet skal være et orienterende og debattskapende tidsskrift som medvirker til å utbre kunnskap om arkivenes egenart og deres viktige rolle i samfunnet. Arkivmagasinet ønsker å stimulere til økt interesse for og bruk av arkivmateriale i Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv.

Prisen gjelder 1 års abonnement. Abonnementet løper inntil vi får oppsigelse.

Tidligere utgaver av Arkivmagasinet blir lagt ut i pdf-format på eget område.

 Velg mellom abonnement for inneværende år eller for neste år.

Pris kr 0,00