I påvente av ytterligere funksjonalitet for analysering av data, visning av frekvenslister og kodede versjoner, samt at alt av data skal vere flyttet over til disse nettsidene, vil det gamle nettstedet være tilgjengelig i første omgang ut 2016. 

Fra desember 2010 gikk Digitalarkivet inn i en omleggingsperiode. Funksjonalitet og brukergrensesnitt skal bli endret, men det vil skje gradvis. Første endring kom med lanseringen av folketellingen 1910. Dataene ble lansert 1. desember 2010 i det som skal bli den nye løsningen for hele Digitalarkivet.

Søkbare data, digitale bilder, avskrifter og annet digitalt kildemateriale som ligger i Digitalarkivets eksisterende løsning er flyttet over i løpet av 2012-2013. Det gjenstår enda noen få data, men disse vil komme på plass i løpet av 2016. De gamle nettsidene for Digitalarkivet beholdes i første omgang ut året, men de vil ikke få ny data inn og data som ligger der, blir ikke oppdatert.

Det er kun framfinning i kildene, dvs. Databaseveljaren, og søk og visning av data som blir utilgjengelig. Digitale bøker, Bokhylla, og andre statiske nettsider vil fremdeles være tilgjengelige.

Følg med på bloggen vår for å lese om nye programvareversjoner og hva vi jobber med.